Kilometerheffing vanaf 2026 voor vrachtwagens

Wij maken u er graag op attent dat de kilometerheffing voor vrachtwagens naar verwachting in zal gaan vanaf 2026. De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kilo. Er zal worden gewerkt met boordapparatuur in een vrachtwagen met behulp van een satellietnavigatiesysteem. Daarnaast zullen mobiliteitsaanbieders zorgen voor registratie, inning en afdracht van de vrachtwagenheffing.

De kosten van de kilometerheffing zijn onder andere gebaseerd op het gewicht en de uitstoot van de vrachtwagen. Dit betekent dat hoe zwaarder de vrachtwagen is, hoe hoger de heffing.

Voor de vrachtwagenheffing geldt onder meer het volgende:

–  De vrachtwagens gaan per gereden kilometer betalen op de Nederlandse snelwegen (A-wegen) en op een aantal lokale en regionale wegen (N-wegen). De reden van de heffing op lokale en regionale wegen is het tegengaan van het uitwijken van vrachtverkeer naar deze wegen

–  De heffing wordt berekend door een aantal milieukenmerken en is afhankelijk van het gewicht van een vrachtwagen. Hoe schoner en lichter, hoe lager de heffing.

–  Verduurzaming en innovatie van de vervoerssector worden gestimuleerd met een deel van de inkomsten uit de vrachtwagenheffing.

Wij kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent wat de kosten hier dan van zullen zijn. Het gemiddelde tarief per kilometer zal op circa 15 cent uitkomen. Op wegen waar tol wordt geheven, denk hierbij aan de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel, de Blankenburgverbinding en de viA15, is het niet nodig dat de vrachtwagenheffing betaald wordt. Daarnaast wordt de vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) omgezet naar een variabele heffing. Binnen- en buitenlands vrachtverkeer gaan voor het gebruik van de weg meer betalen per afgelegde kilometer.

Het doel vanuit de overheid is om de netto-opbrengst terug te brengen naar verduurzaming en innovatie van de transportsector. Naar verwachting zal dit vanaf het moment van invoering 250 miljoen euro bedragen. Zo worden er maatregelen getroffen die bijvoorbeeld gericht zijn op het meer inzetten van elektrisch aangedreven vrachtwagens en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen.

Nieuwsgierig naar wat Vollenhoven aan duurzaamheid voor uw bedrijf kan betekenen?  Klik dan eens op de duurzaamheid pagina op onze website!