Vollenhoven privacyverklaring

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacy beleid. De belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw contactgegevens die u zelf op aviavollenhoven.nl achterlaat. Daardoor kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen. De basisbeginselen van ons interne privacy beleid zijn:

  • We vertellen u altijd wat we doen met uw gegevens en zorgen dat u uw rechten kan uitoefenen.
  • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals relatiebeheer, klantenadministratie, service en marketing).
  • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
  • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
  • Hoe privacygevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik we maken van de gegevens.
  • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is.
  • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens.
  • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als we voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen.