Bedrijfshulpverlening training bij AVIA Vollenhoven

AVIA Vollenhoven is in het bezit van een brandstofdepot. Vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen op het depot is er een vergunning nodig vanuit de overheid. De vergunning voor het opslaan van gevaarlijke stoffen beperkt de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Zware ongevallen hebben vaak ernstige gevolgen, zoals onder meer is gebleken uit de ongevallen in Seveso, Enschede, Toulouse en Buncefield. De effecten kunnen bovendien verder reiken dan de nationale grenzen. Dit benadrukt dat passende voorzorgsmaatregelen moeten worden gewaarborgd, om zo een hoog beschermingsniveau te garanderen voor de samenleving en het milieu. Om deze reden is het belangrijk dat elke BHV’er getraind is op elke mogelijke calamiteit. In de afgelopen weken hebben deelnemers van het BHV team, in twee sessies uitgebreide en op ons depot toegespitste BHV-trainingen gevolgd. Met een op scenario’s herziene calamiteitenplan en het organiseren van BHV training op maat is AVIA Vollenhoven verder gegroeid op het gebied van ‘veilig werken’.

 

Hoe is dit in zijn werking gegaan?

Ten eerste bepalen opleiding, locatie, kennis en ervaring dat BHV’ers en BHV-teamleiders specifieke taken kunnen uitvoeren en waar deze op basis hiervan kunnen worden uitgevoerd. Je kunt je voorstellen dat een basis opgeleide BHV’er perfect in staat is om een ​​kantoorpand te ontruimen, maar een calimiteit begeleiden met een lekkende tankwagen een stap te ver is. Daarna is op basis van geloofwaardige scenario’s het BHV noodplan herschreven zodanig dat op verschillende BHV niveaus getraind kan worden.  De eerste sessie was een maatgerichte training eerste hulp en ontruiming van het hoofdkantoor, de dependance en het parkeergedeelte van het depot. Het kan voorkomen dat er situaties zich voordoen die opgelost kunnen worden zonder het depot te betreden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het begeleiden van slachtoffers die vanuit de calamiteit geëvacueerd zijn. Deze situaties zijn ook tijdens de eerste training meegenomen. De tweede sessie was een training op depot gerelateerde scenario’s voor BHV’ers met een dagelijkse functie op het depot en voor diegene met meer opleiding (ploegleider BHV), kennis en ervaring op het brandstof depot. De training is gegeven door een ervaringsdeskundige op het gebied van bedrijfshulpverlening van BHV.NL. Door de hulpverlening bij scenario’s te behandelen en te trainen op het eigen depot zijn er tevens ook verbeteringen aan het noodplan doorgevoerd. Het uiteindelijke resultaat is dat het gehele BHV team gegroeid is in inzicht van taken en instructies die van hen tijdens een calamiteit verwacht worden.